Bæredygtig turisme

“Turisme, der tager fuldt hensyn til dens nuværende og fremtidige økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger, der adresserer behovene hos besøgende, industrien, miljøet og værtssamfundene”

Mål 8 – Anstændigt arbejde og økonomisk vækst:

Ved at støtte grønlandsk baserede rejsearrangører og virksomheder håber vi at have en positiv effekt på arbejdsløsheden blandt unge i Grønland, som er ekstrem høj i dag. Med øget vækst i turismen stræber vi efter at understøtte uddannelse blandt unge og øge beskæftigelsesmulighederne.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund:

For Taavani er det afgørende, at indtægtsstrømme fra turisme og rejser til, fra og inden for Grønland holdes i Grønland for at udvikle den lokale turisme i vores land. For os er det vigtigt, at lokalsamfundene får glæde af den fremtidige vækst i turismen, for at lokalsamfundene kan udvikle sig.

Mål 13 - Klimahandling:

Som i mange små ø-udviklingslande (SIDS) er vi i Grønland afhængige af flyforbindelser for at øge turismen. Ikke desto mindre vil vi drive dagsordenen i retning af at bringe emissionerne ned og, hvor det er muligt, vælge flyselskaber, der driver dagsordenen for at reducere deres CO2-udledning med investeringer i en moderne flåde. Derudover vil vi vejlede vores rejsende i, hvordan de skal agere og opføre sig i overensstemmelse med klimaindsatsen, når de rejser.

Medlemskaber

Som en del af vores udvikling vil vi bestræbe os på at blive medlemmer af følgende organisationer så hurtigt som muligt: